รพ.พิปูน ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ทีมพี่เลี้ยง รพ. สต. ติดดาว โรงพยาบาลพิปูน ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการจัดการพัฒนา รพ สต. ติดดาว

ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.พิปูน

รพ.พิปูน เข้ารับ HA CERTIFICATE

วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 15:02

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

Written by
Rate this item
(0 votes)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน   

รพ.พิปูน ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น