แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน 2564

รพ.พิปูนได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564  รายละเอียดคลิกที่ลิงค์

 

แผนบริหารความเสี่ยง รพ.พิปูน 2564
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564


พิมพ์   อีเมล